2844-logo-vierkant.jpg
De organisatie

De organisatie

Wie zijn wij?

Onze kinderopvang is een liefdevolle en warme plek, waar kinderen en ouders zich vertrouwd en thuis voelen. Gericht op ontwikkeling, persoonlijkheid en kwaliteit.

Apetrots is een kleinschalig kinderdagverblijf met één locatie bestaande uit twee kinderdagopvang groepen, een ochtendgroep voor peuters en een buitenschoolse opvang in Hazerswoude Dorp. Hier wordt dagopvang geboden voor kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 12 jaar. Eigenaren zijn Charissa Reeuwijk en Sylvana Reeuwijk. Zij richten Apetrots op in samenwerking met Opvang Nieuwe Stijl.

Met veel toewijding creëren wij een fijne en liefdevolle plek voor alle kindjes die bij ons komen. Een wereld in het klein, waar we Apetrots op zijn. Elk kindje mag groeien en ontwikkelen op zijn eigen manier en tempo. Een plek waar ouders hun kindje met een gerust hart achter zullen laten en weer met een fijn gevoel komen halen. Dat is Apetrots, dat zijn wij.

Locatie

Kinderopvang Apetrots is gevestigd in Hazerswoude Dorp, aan de Pieter de Hooghstraat 1. Dit voormalig peuterspeelzaalpand hebben we omgetoverd tot een warm en veilige speelplek voor de kinderen. Aangrenzend hebben we een grote en mooie speelplaats. Inmiddels hebben wij de kinderopvang uitgebreid met een kinderdagverblijf groep door middel van units en een gedeelte van het dorpshuis omgetoverd tot peuteropvang en buitenschoolse opvang. Alle groepen grenzen aan het speelplein. Onze kinderopvang is te bereiken via het parkeerterrein van Dorpshuis de Juffrouw. 

Visie

Kinderopvang Apetrots is een kleinschalig kinderdagverblijf dat persoonlijke en liefdevolle opvang biedt, waar kind en ouder zich vertrouwd en welkom voelen. Vanuit deze basis kan elk kind zich ontwikkelen en ontplooien tot een eigen ik. Wij zorgen voor een veilige omgeving voor elk kind. Zowel een veilige vertrouwensrelatie als een veilige en schone plek om te spelen en te leren. Bij kinderopvang Apetrots kijken wij naar de talenten en ontwikkelingen van ieder kind persoonlijk en bieden hierbij de juiste stimulerende begeleiding.

Missie

Doordat we zelf werkzaam zijn op de werkvloer, is er betrokkenheid bij de ouders en kinderen. Hierdoor zijn wij voor ouders bereikbaar en blijft de kwaliteit gewaarborgd.
Onze opvang heeft drie grote groepsruimten. De twee dagopvang groepen bestaan uit maximaal tien kinderen. De peutergroep bestaat uit maximaal 12 kinderen. Hierdoor hebben wij voor ieder kind veel individuele aandacht en heeft het de ruimte om samen te spelen of om juist even de rust op te zoeken. Elk kind mag bij ons zichzelf zijn en ontwikkelen in zijn eigen tempo.

Wij bieden:

 • Een ruime en veilige groepsruimte met een warme en liefdevolle uitstraling.
 • Continuïteit en persoonlijke aandacht omdat wij zelf op de groep staan.
 • Individuele aandacht door minder kinderen in de groep dan maximaal toegestaan.
 • Ontwikkeling stimulerende activiteiten aan de hand van KIKI (kansen in kinderen).
 • Ruimte voor persoonlijke wensen m.b.t. verzorging van het kind.

Oudercommisie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang.

Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56  (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).

Een in werking zijnde oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/ opvoeders. Wij vinden het belangrijk dat er een interactie is tussen de ouders/ opvoeders en de pedagogisch werkers van Kinderopvang Apetrots, waardoor wíj alert blijven & weten wat er onder de ouders/ opvoeders leeft. Zo blijven we gezamenlijk in beweging.

Kom eens langs om de sfeer te proeven!

Maak een afspraak..                    .. of schrijf uw kind meteen in

"De betrokkenheid bij de kindjes is groot, ik kan er altijd terecht voor advies: het voelt echt als een samenwerking!"

 

 • Kleinschalig en flexibelKleinschalig en flexibel
 • Ontwikkelingsgericht spelen
  Ontwikkelingsgericht spelen
 • Vaste gezichten
 • Maximale aandacht voor uw kind
  Maximale aandacht